Bli med på våraksjonen i ditt nærområde!

Innhold

Kommunen stiller med sekker, hansker og henting av avfall - du stiller med dugnadsånd. Meld deg på årets våraksjon nå!

Vårrydding
Våraksjonen pågår fra 27. april til 5. mai, og da trenger vi hjelp til å rydde friområder, lekeplasser, langs gater og lignende. PS! For at fuglene skal få fred i hekketiden, oppfordrer vi til å unngå organisert rydding i naturområder og strandsonen under våraksjonen.

Meld deg på våraksjon og bidra til å rydde offentlige rom. Kommunen bistår med sekker og henting av avfall. 

Når gjennomføres våraksjonen

27. april til 5. mai.

Slik melder du deg på

I påmeldingsskjema fylles det ut hvor det ryddes, hvem som deltar, hvor mange sekker og hansker man ønsker utlevert, og hvor avfallet skal hentes. Melder man seg på etter fristen kan man ikke regne med at vi har igjen sekker og hansker.

Frist for påmelding: 7. april. 

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Her ryddes det

Det "offentlige rom" skal ryddes, som friområder, lekeplasser, langs gater og lignende. Med andre ord, steder der allmennheten fritt ferdes. Våraksjonen holdes samtidig som Byryddedagen, som arrangeres av Hold Norge Rent.

For at fuglene skal få fred i hekketiden, oppfordrer vi til å unngå organisert rydding i naturområder og strandsonen under våraksjonen. Rydding i naturområder gjennomføres derfor på vårryddedagen 16. mars, som er den nasjonale ryddedagen for strender og elveløp. Hold Norge rent arrangerer også strandryddeuka 13. – 22. september.

Målgruppe for våraksjonen

Enkeltpersoner, grupper, velforeninger, borettslag, ideelle organisasjoner, skoler, barnehager og lignende.

Bedrifter og annen næringsvirksomhet oppfordres til å rydde på egne områder, men må selv dekke transport og behandling av avfallet. Kommunen henter avfallet dersom virksomheter rydder i friområder og lignende.

Slik gjør du jobben

Hovedsakelig sorteres avfallet i to typer

1. Hage- og parkavfall

2. Restavfall

Spesielle avfallstyper legges for seg selv ved hentestedet. Gjelder for eksempel trevirke, malingsspann, utrangert elektrisk utstyr, sykkelrammer, bildekk osv. Restavfallet legges i gjennomsiktige sekker.

Avfallet må plasseres lett tilgjengelig ved offentlig/allmenn tilgjengelig vei eller v/ parkeringsplass slik at det greit kan hentes med bil.

Larvik kommune bidrar med sekker og hansker, samt sørger for innhenting av avfall. Hanskene kan vaskes og brukes om igjen. Ta vare på hanskene og bruk dem ved neste ryddeaksjon. 

Tenk miljø hele veien!

 

Til toppen