Ber innbyggerne begrense tapping av vann

Innhold

Innbyggere som er tilknyttet Naugfoss vannverk - fra Hvarnes i sør og opp til Svarstad - oppfordres til å begrense tapping av vann for å unngå at ledningene i hjemmet fryser. Årsaken er at vannverket nå produserer tett opp mot sin maksimale kapasitet.

web_vannkran.jpg

I tillegg til tappingen i private hjem har det oppstått lekkasjer på ledningsnettet, som ennå ikke er lokalisert. 

– Vi har utfordringer med å fylle opp bassengene våre. Det skyldes kombinasjonen av lekkasjer og at folk «frosttapper» - altså lar vannet renne i springen for å unngå at rørene fryser, sier fagkoordinator for vannforsyning i Larvik kommune, Trond Strandberg. 

– Hvor lenge har dere mistenkt lekkasje? 

– Vi så det vel egentlig i forrige uke, da særlig bassenget på Berganmoen sleit med å holde nivået oppe, i hvert fall i ukedagene. Det bedret seg i helga, som har sammenheng med at det er mye næringsvirksomhet i området som bruker en del vann. 

Naugfoss Vannverk
Vannverket ved Naugfoss ble åpnet i 2010.

I løpet av formiddagen tirsdag gikk følgende SMS ut til innbyggerne som er tilknyttet Naugfoss vannverk: 

«Vannforbruket nord i kommunen er unormalt høyt. Vi ber derfor om at tapping av vann for å unngå at vannet fryser i vannledningene blir redusert til et minimum. Kommunen prioriterer lekkasjesøk i området. Tips oss gjerne om du har mistanke om lekkasjer. Hilsen Larvik kommune». 

Væforholdene, med mye is og snø, gjør det ekstra krevende å finne lekkasjene. 

– Mye av ledningsnettet ligger utenfor vei der oppe, og under snø og is. Men vi har god kompetanse og kommer til å finne feilen. Det tar bare litt lenger tid på grunn av forholdene, sier Strandberg. 

– Når dere finner lekkasjene og utbedrer feilen - kan folk da «frosttappe» igjen?

– Vi oppfordrer til minst mulig. Nå går det forhåpentligvis mot varmere tider også, sier Strandberg. 

Til toppen