Arbeid på fylkesveien 3050 Krokbakk fra august

Innhold

Larvik kommune har startet opp et prosjektet i Lågaveien i Svarstad på vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Image (9)
Prosjektet består av stabilisering av fylkesveien 3050 Krokbakk og etablering av nytt fortau i ca. 250m fra Rema1000 og opp bakken mot sentrum. Samtidig legger Larvik kommune en ny vannledning i traséen. 

Oppstart uke 31

Arbeidene starter i uke 31. Veien inn mot Svarstad sentrum vil da være stengt i en periode på over 6 uker. 

Omkjøring

Krokbakk er eneste forbindelse mellom fylkesvei 400 Lågendalsveien og sentrum. Dette medfører at omkjøringen blir en omvei over Østsideveien via Brufoss.  Omkjøringen vil bli skiltet før oppstart.
Vi forstår ulempene dette vil påføre lokalbefolkning, næringsdrivende og brukerne av veien. Prosjektet vil gjør sitt beste for å gjøre stengeperioden så kort som mulig.

Kontakt 

Har du spørsmål om prosjektet?
Ikke nøl med å ta kontakt med prosjektleder Dler Jaf i Larvik kommune 
Image (8)
Til toppen