Skolehelsetjenesten

Innhold

Tilbud til deg som er skoleelev i grunnskolen eller videregående skole.

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte.

Finn helsesykepleier på din skoles nettside

Faste tilbud i grunnskolen

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved helsesykepleier
 • 2. trinn: Deltar i undervisning med incestsenteret. Vaksine difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse (psykologisk førstehjelp)
 • 5. trinn: Samtalegrupper til barn med skilte foreldre (tohjemsgrupper)
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning i gruppe rundt ulike tema.
 • 7. trinn: HPV vaksine to doser
 • 8. trinn: Individuell helsesamtale. Måling av høyde og vekt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.
 • 9. trinn: Undervisning i seksuell helse og trivsel
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.

Vi tilbyr også

 • målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte for eksempel syn/hørsel
 • undervisning i ulike helserelaterte tema
 • forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1. 5. og 10. trinn
 • individuell oppfølging ved behov

Ergo- og fysioterapitjenesten 

Trenger du kontakt med ergo- eller fysioterapeut? Ta kontakt med koordinator for tjenesten Mette Wisløff, på telefon 98 23 10 62, eller på e-post mette.wisloff@larvik.kommune.no

Ved henvendelser fra/vedrørende barn og unge, ta gjerne kontakt på telefon. Vær obs på at sensitive personopplysninger ikke kan sendes på SMS. Du kan også sende oss et utfylt henvisningsskjema.

Kontortid

Ergo-/fysioterapeut har ikke fast kontortid på skolen, men kan møte eleven på skolen eller på et familiesenter etter avtale.

Hva kan vi hjelpe med?

 • Undersøkelse og vurdering av barn og unge med behov for utredning, tilrettelegging og behandlings- og stimuleringstiltak. Vi kan henvise videre til fysioterapeut med driftsavtale ved behov for fysikalsk behandling og spesifikk trening.
 • Veiledning av barn, foreldre/foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Deltagelse i nødvendig, tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i kommunen og med eksterne aktører.

Tannlege

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Betaling

Tilbudet er et gratis. I skolehelsetjenesten kan du få hjelp av helsesykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. De som jobber der har taushetsplikt

Til toppen