Skolehelsetjenesten

Innhold

Tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år.

Vi tilbyr

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Helsesøstrene har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. 

Faste tilbud

  • 1. trinn: Helseundersøkelse ved helsesykepleier. Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
  • 2. trinn: Deltar i undervisning med incestsenteret.
  • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
  • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse (psykologisk førstehjelp).
  • 5. trinn: Samtalegrupper til barn med skilte foreldre (tohjemsgrupper).
  • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning i gruppe rundt ulike tema.
  • 7. trinn: HPV vaksine to doser.
  • 8. trinn: Individuell helsesamtale. Måling av høyde og vekt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.
  • 9. trinn: Undervisning i psykologisk førstehjelp / livsmestring.
  • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.

Vi tilbyr også

Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.

Undervisning i ulike helserelaterte tema.

Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1., 5. og 10. trinn.

Tannlege

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Betaling

Tilbudet er et gratis.

Til toppen