Skolehelsetjenesten

Innhold

Tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år.

Vi tilbyr

Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesøster. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesøster har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Helsesøstrene har taushetsplikt.

Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. 

Faste tilbud

Skolestart: Helseundersøkelse ved lege og helsesøster.
2. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt (Tetravac)
3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov. Helseopplysningsskjema fra foresatte. Samtale individuelt eller i gruppe om tema helse og trivsel.
5. trinn: Undervisning i psykisk helse.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine).
7. trinn: HPV vaksine for jentene. Tre doser.
8. trinn: Samtale individuelt eller i gruppe om helse og trivsel. Måling av høyde og vekt.
9. trinn: Samlivsundervisning.
10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio (Boostrix polio). Utskrift av vaksinasjonskort

Vi tilbyr også

Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
Undervisning i ulike helserelaterte tema.
Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1., 5. og 10. trinn

Tannlege

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Betaling

Tilbudet er et gratis.

Til toppen