Skolehelsetjenesten

Innhold

Tilbud til deg som er skoleelev i grunnskolen eller videregående skole.

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat. Helsesykepleierne har taushetsplikt.

Helsesykepleier samarbeider bredt tverrfaglig, og henviser videre ved behov.

Helsesykepleier har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte.

Finn helsesykepleier på din skoles nettside

Faste tilbud i grunnskolen

 • 1. trinn: Helseundersøkelse ved helsesykepleier
 • 2. trinn: Deltar i undervisning med incestsenteret. Vaksine difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
 • 3. trinn: Måling av høyde og vekt. Oppfølging etter behov.
 • 4. trinn: Undervisning i psykisk helse (psykologisk førstehjelp)
 • 5. trinn: Samtalegrupper til barn med skilte foreldre (tohjemsgrupper)
 • 6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR vaksine). Undervisning i gruppe rundt ulike tema.
 • 7. trinn: HPV vaksine to doser
 • 8. trinn: Individuell helsesamtale. Måling av høyde og vekt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.
 • 9. trinn: Undervisning i seksuell helse og trivsel
 • 10. trinn: Vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og poliomyelitt. Undervisning i seksuell helse og trivsel.

Vi tilbyr også

 • målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte for eksempel syn/hørsel
 • undervisning i ulike helserelaterte tema
 • forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse på 1. 5. og 10. trinn
 • individuell oppfølging ved behov

Tannlege

Vestfold og Telemark fylkeskommune har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Betaling

Tilbudet er et gratis.

Til toppen