Tannhelsetjenester

Innhold

Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som yter tjenester til deler av befolkningen etter lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen.

Vi tilbyr

Personer med gitte lidelser og/eller sykdomstilstander i munnhulen kan få offentlig finansierte tannhelsetjenester etter folketrygdens regelverk. Størstedelen av tannbehandling med trygdefinansiering blir utført i privat sektor.

Tannlegevakt

Tannlegevakt er en fylkeskommunal tjeneste. 

Til toppen