Tannhelsetjenester

Innhold

Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som yter tjenester til deler av befolkningen etter lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen.

Vi tilbyr

Personer med gitte lidelser og/eller sykdomstilstander i munnhulen kan få offentlig finansierte tannhelsetjenester etter folketrygdens regelverk. Størstedelen av tannbehandling med trygdefinansiering blir utført i privat sektor.

Tannlegevakt

De offentlige tannklinikkene tilbyr akutthjelp til sine pasienter i klinikkens åpningstid.

Tannlegevakten i Tønsberg tilbyr kun nødvendig førstehjelp. All vanlig tannbehandling må utføres ved den tannklinikken der du er pasient. 

I helger og høytider ringer du tannlegevakten, så vurderer tannlegen om du trenger akutt tannbehandling eller om du kan vente til vanlig åpningstid.

Til toppen