Foreldrebetaling i SFO

Innhold

Her får du en en oversikt over ulike betalinger i SFO.

Du som ikke har plass i SFO må søke om dette nå via Visma Flyt skole

Du som har barn i barnehage og SFO får søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Meld i fra ved å sende inn skjema


Redusert betaling

Du skal ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt for SFO-plass. Er husstandens brutto inntekt lavere enn kr. 572 700 kan du søke om redusert betaling. Vi henter opplysninger om husstandens inntekt fra skattemeldingen. Har du endret inntekt etter siste skattemelding må du sende inn dokumentasjon på dagens inntekt. Du søker ved å logge inn i Visma Flyt skole. 

SFO-opphold

Pris fra 1.8.22
2.-4. trinn

 

Pris fra 1.8.22
m/12 timer
gratis kjernetid
for 1. trinn

Pris fra 1.8.23
3.-4. trinn

Pris fra 1.8.23
m/12 timer
gratis kjernetid
for 1. og 2. trinn

5 dager per uke 3 123 per måned 1 562 per måned 3 240 per måned 1 620 per måned
4 dager per uke 2 499 per måned 937 per måned 2 600 per måned 980 per måned
3 dager per uke 2 030 per måned 468 per måned 2 110 per måned 490 per måned
12 timer gratis kjernetid i SFO Gjelder ikke 2.-4. trinn 0 per måned Gjelder ikke 2.-4. trinn 0 per måned
Ekstra dag 233 per dag 233 per dag 250 per dag 250 per dag
Mat- og aktivitetspenger Varierer Varierer Varierer Varierer

 

12 timer gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra 1.8.22
og 2. trinn fra 1.8.23

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. I statsbudsjettet for 2023 vil dette også gjelder for 2. trinn fra 1.8.23. For SFO-tilbudet om 12 timer gratis kjernetid per uke har hver skole satt opp tidspunkter for når dette gjelder på dagen. Du betaler for mat- og aktiviteter.

I skolens ferier kan gratis kjernetid benyttes etter avtale med SFO:

  • Ferie i 5 dager - 2 dager á 6 timer.
  • Ferie i 4 dager - 2 dager á 4,5 timer.
  • Ferie i 3 dager - 1 dag á 6 timer. 

 
Gratis SFO for familier med lav inntekt 1.trinn

Har du elev i 1. trinn som har SFO-opphold på 3. eller 4. dager og får innvilget redusert betaling, får du gratis heltidsplass. 

 
Søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO 

Skoleåret 2022/2023

Du som har barn i barnehage og SFO får søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse. Du får søskenmoderasjon på det eldste barnet som går i SFO. Søskenmoderasjon er 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken. For å få søskenmoderasjon må du melde fra at du har barn i barnehage og SFO ved å sende inn skjema

Fra 1.8.23 vil søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO kun gjelde familier med lav inntekt. 

 
Søskenmoderasjon i SFO

Søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse er 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken. Søskenmoderasjon for søsken i SFO beregnes automatisk, du må ikke melde fra om dette.

 
Barn med særskilt behov 5.-7.trinn

SFO-plass til barn med særskilt behov på 5.-7.trinn er gratis. Du betaler for mat- og aktiviteter.

Melding om søsken i barnehage og SFO Søknad om redusert betaling Søknad om SFO-plass
Til toppen