Om Voksenopplæring

Innhold

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller få jobb.

Vi tilbyr

Avd. Voksenopplæring gir tilbud om undervisning til voksne som har krav på og som trenger grunnskoleopplæring for å få fullført grunnskole. I tillegg tilbyr vi spesialundervisning til de som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære voksenopplæringa og har logopedtjeneste.

Kombinasjonsklassen

Avd. Voksenopplæring er også ansvarlig for Kombinasjonsklassen, som er et innføringstilbud til minoritetsspråklige elever mellom 16 og 20 år, med kort botid i Norge. Tilbudet er et samarbeid mellom Thor Heyerdahl videregående skole og Larvik Læringssenter.

Til toppen