Nye hybride løsninger for gjennomføring av 75 timer samfunnskunnskapskurs

Innhold

Et prosjekt om bruk av nye digitale hybride løsninger for skjermtolking i språkgrupper.

Om prosjektet

Etter at ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere og ny integreringslov ble innført i 2021, kom det krav om at opplæring i samfunnskunnskap skal økes fra 50 til 75 timer. Opplæringen skal gjennomføres på et språk deltakeren forstår og skal gjennomføres innen ett år etter at retten og plikten inntrådte. Dette betyr at veldig mange opplæringssteder må gjennomføre kurs i samfunnskunnskap på et tidligere tidspunkt i programmet til deltakeren, oftere enn før og med færre deltakere i hver språkgruppe da en ikke kan samle opp språkgrupper over tid. For å ivareta undervisningen på et språk deltakeren forstår må en i stor grad benytte seg av tolker.

Få mer informasjon om prosjektet og last ned diverse veiledere

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt oss:

Rune Aares
T: 975 82 803
E: Send e-post

Til toppen