Våre prosjekter

Innhold

På Larvik Læringssenter søker vi årlig midler til nye, spennende prosjekter. Her finner du en oversikt over våre aktive prosjekter, i tillegg til nylige gjennomførte prosjekter.

Tidligere prosjekter
Bilde av damer fra forskjellige kulturer

Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Larvik kommune, ved Larvik Læringssenter, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Bilde av en robot

Bruk av kunstig intelligens i norskopplæringen

"Bruk av kunstig intelligens som ChatGPT og andre AI-chatbots i norskopplæringen" er et nytt prosjekt fra 2023 som utforsker potensialet for kunstig intelligens (AI) og maskinlæring innenfor utdanning og læring. Det søker å utnytte teknologier som ChatGPT, Bing og Google Bard, for å løse komplekse utfordringer og forbedre læringsresultater i norskopplæring.

Dame som sitter med PC i fanget og jobber

En ny, digital skolehverdag med fleksible løsninger

"En ny, digital skolehverdag med fleksible løsninger", lansert i 2023, sikter på å adressere utfordringene med å tilby norskopplæring i mindre kommuner som Nissedal, Fyresdal og Kviteseid, og minimalisere den belastende reiseveien for nyankomne i et fremmed land. Prosjektet innebærer utvikling av en modell med ulike digitale og fleksible løsninger skreddersydd for deltakernes ulike språknivå og progresjon.

Sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Arbeids- og velferdsetaten har IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) utviklet kompetansepakker som kan tas i bruk av kommuner rundt om i landet. Under kompetansepakken "Fleksibel og arbeidsrettet norskopplæring" har vi bidratt i modul 4, "En digital skolehverdag med fleksible løsninger". I filmen får du se og høre mer om samarbeidet vårt med Fyresdal kommune. 

En gruppe mennesker som står med mobil og snakker sammen

PraMeDig

"PraMeDig" er et innovativt prosjekt lansert i 2023 som søker å opprette en nybegynnerklasse i tett samarbeid med B2/kort botid-klassen. Prosjektet tar i bruk flerspråklighet som en ressurs og medierer mellom deltakere for å styrke kommunikasjon og forståelse av norsk arbeidsliv og språk. 

Til toppen