Våre prosjekter

Innhold

På Larvik Læringssenter søker vi årlig midler til nye, spennende prosjekter. Her finner du en oversikt over våre aktive prosjekter, i tillegg til nylige avsluttede prosjekter.

Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er et prosjekt i regi av Larvik kommune, ved Larvik Læringssenter, i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Korte bransjekurs med morsmålsstøtte

Med utgangspunkt i egne erfaringer og teorier som vektlegger morsmålets betydning for andrespråkslæring, ønsket Larvik Læringssenter å se nærmere på bruk av morsmålsstøtte i korte bransjekurs og på praksisplass.

Sjangerpedagogikk

Den sjangerpedagogiske modellen er et helhetlig program for å utvikle lese- og skrivekompetanse i alle fag. På Larvik Læringssenter benyttes modellen i matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag. Forskning viser at sjangerpedagogikk er en metode som kan bidra til at elever utvikler bedre skrive- og leseferdigheter.

Innovative digitale arbeidsmetoder i norskopplæring

Tekst kommer.

Flexid med mentor

Tekst kommer. 

Til toppen