Innovative digitale arbeidsmetoder i norskopplæringen

Innhold

Et prosjekt om bruk av nye digitale arbeidsmetoder som podcast, video og chat-grupper inn i norskopplæringen.

Om prosjektet

Larvik Læringssenter har i flere år jobbet aktivt med å øke tilgangen på digitale verktøy og bruk av digitale tjenester og plattformer i undervisningen. Alle våre deltakere får låne hver
sin digitale enhet, enten en Chromebook eller en iPad, og vi benytter G Suite for utdanning, Google sin digitale plattform for skole, noe som er godt integrert og er en naturlig del av
hverdagen. Dette gjør at deltakerne får en naturlig opplæring i digitale verktøy, og bruker de grunnleggende digitale tjenestene i undervisningen.

Det er likevel fortsatt et stort potensiale i bruk av digitale verktøy og tjenester til å gi økt læring både i klasserommet og ved bruk av nettundervisning. I dag finnes det svært mange
nye og innovative måter å arbeide på som potensielt kan bidra til økt læring i norskopplæringen og på praksisplassen. Her ligger det også mange nye arbeidsmåter som
kan utnytte elevenes flerspråklighet i læringsprosessen.

Få mer informasjon om prosjektet og last ned filer og maler

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt oss:

Rune Aares
T: 975 82 803
E: Send e-post

Til toppen