Jobbsjansen

Innhold

Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning.

Hva er Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er i regi av Larvik kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Målgruppe

Innvandrerkvinner som:

 • er hjemmeværende uten egen inntekt, og har ingen ytelser fra Nav.
 • er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning.
 • er mellom 18 og 55 år.
 • ikke deltar på introduksjonsprogram.
 • har bosettingstillatelse i Norge.

Hva kan vi tilby deg

 • Du får tett oppfølging.
 • Du får en egen kontaktperson.
 • Du får bygget nettverk.
 • Du får tilbud om tilrettelagt norskundervisning og grunnskoleopplæring.
 • Du får tilbud om opplæring i bransje og arbeidslivskunnskap.
 • Du får karrièreveiledning.
 • Du kan få tilbud om arbeidspraksis og hospitering på videregående skole.

Som deltaker kan du motta stønad mens du deltar i programmet.

Søk Jobbsjansen

Jobbsjansen er i dag fulltegnet. Du er velkommen til å søke, og vil da bli satt på en venteliste. 

Søk Jobbsjansen

Kontakt

Har du spørsmål om Jobbsjansen i Larvik, ta kontakt med: 

Ingeborg Kulseng
Avd. leder Voksenopplæring
T: 98253299
E: Send e-post

Til toppen