Jobbsjansen

Innhold

Gjennom Jobbsjansen kan hjemmeværende innvandrerkvinner få tiltak som kvalifiserer til arbeid eller utdanning.

Multikulturelle Damer Jobbsjansen Til Nettside

Hva er Jobbsjansen

Jobbsjansen for innvandrerkvinner er i regi av Larvik kommune i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Det er et fulltidsprogram, der målet er at deltakerne får ordinært arbeid eller starter med utdanning etter avsluttet tiltak.

Målgruppe

Innvandrerkvinner som:

 • er hjemmeværende uten egen inntekt, og har ingen ytelser fra Nav.
 • er motivert til å gå ut i arbeid eller utdanning.
 • er mellom 18 og 55 år.
 • ikke deltar på introduksjonsprogram.
 • har bosettingstillatelse i Norge.

Hva kan vi tilby deg

 • Du får tett oppfølging.
 • Du får en egen kontaktperson.
 • Du får bygget nettverk.
 • Du får tilbud om tilrettelagt norskundervisning og grunnskoleopplæring.
 • Du får tilbud om opplæring i bransje og arbeidslivskunnskap.
 • Du får karrièreveiledning.
 • Du kan få tilbud om arbeidspraksis og hospitering på videregående skole.

Som deltaker kan du motta stønad mens du deltar i programmet.

Verkstedet Dus

Verkstedet Dus er en arbeidsplass, hvor vi jobber med søm, håndfarging (plantefarging) av garn og salg av produktene vi lager. Gjennom håndproduksjon av våre produkter har vi fokus på god kvalitet, bærekraft, gjenbruk og estetikk. Verkstedet Dus er samtidig en arena for fellesskap, språktrening, mestring, nettverksbygging og kulturutveksling. Her lærer deltakerne det norske språket gjennom kreativ og meningsfull aktivitet. 

Det produseres produkter som selges i vår egen nettbutikk, Dusshop.no.

Søk Jobbsjansen

Jobbsjansen er i dag fulltegnet. Du er velkommen til å søke, og vil da bli satt på en venteliste. 

Søk Jobbsjansen

Kontakt

Har du spørsmål om Jobbsjansen i Larvik, ta kontakt med: 

Ingeborg Kulseng
Avd. leder Voksenopplæring
T: 98253299
E: Send e-post

Til toppen