Veileder for telefontolking

Tolketjenesten i Larvik får mange spørsmål angående bruk av telefontolking. Her følger en veileder.

Ved bruk av telefontolking befinner som oftest tolkebrukere seg i samme rom, mens tolken tolker på telefon. Saksbehandleren/bestilleren får tilsendt telefonnummeret til tolken ved bekreftelse av oppdraget. Det er saksbehandleren/bestilleren som skal ringe tolken.

Telefontolk egner seg best når det er:

 • Bestillinger på kort varsel
 • Korte samtaler
 • Når det er problemer med å skaffe frem tolk på et bestemt språk/dialekt i nærområdet

Hva bør du tenke på når du bruker telefontolk?

 • Sørg for gode lydforhold gjennom høyttaleren på telefonen. Bruk helst fasttelefon.
 • Sørg for tydelig uttale og ha korte sekvenser.
 • Plasser telefonen midt mellom deg og brukeren. Du og den du skal snakke med bør sitte slik at dere får øyekontakt med hverandre. Tolkens stemme gjennom høyttaleren bør plasseres i midt mellom dere, i en trekant.
 • Orienter tolken om hvem/hvor mange personer som befinner seg i rommet.
 • Orienter tolken om kjønn på deltaker/deltakerne. Dette kan har betydning for hvordan tolken bøyer verb i forhold til forskjellige kjønn i noen språk.
 • Gi tolken anledning til å presentere sin rolle og funksjon.
 • Erfaringsmessig vet vi at slike oppdrag er veldig krevende for tolken. Tolken har ikke mulighet for å fange de non-verbale elementene i kommunikasjonen. Vær behjelpelig med å gi tolken et helhetlig bilde av hva som foregår på samtalerommet til enhver tid. Noen nye som kommer inn, noen forlater rommet og lignende.
 • Lytt til tolkens behov for pause.

Gi tolken beskjed så fort som mulig dersom bruker blir forsinket eller ikke kommer.

Til toppen