Sjangerpedagogikk

Innhold

Sjangerpedagogikk har vært et vellykket IMDi prosjekt ved Larvik Læringssenter fra 2018-2021.

Om prosjektet

Den sjangerpedagogiske modellen er et helhetlig program for å utvikle lese- og skrivekompetanse i alle fag. På Larvik Læringssenter benyttes modellen i matematikk, naturfag, engelsk, norsk og samfunnsfag. Forskning viser at sjangerpedagogikk er en metode som kan bidra til at elever utvikler bedre skrive- og leseferdigheter. Noen retninger innenfor sjangerpedagogikken fokuserer mest på strukturen i ulike teksttyper, men ved å benytte en språkbasert undervisning rettes det også oppmerksomhet mot at ulike teksttyper har ulikt språk og at teksten må ses i en kontekst. I dagens samfunn er det stadig strengere krav til lese- og skriveferdigheter i arbeid og utdanning. For deltakere og elever med en annen språk -og kulturbakgrunn enn den norske, kan det være en utfordring. I det norske samfunnet bør alle borgere ha god nok literacy til å kunne ytre seg innenfor utdanningsøyemed og i samfunnsdebatten. Dette er viktig i et demokratisk samfunn.

Å drive utviklingsarbeid på en enhet, krever god struktur og systematisk arbeid. Først og fremst er det viktig å finne en modell for implementeringsarbeidet. Vi valgte Fixsens modell (Dean Fixsen m. fl. (2005). Denne modellen vektlegger god kjennskap og forankring til det som skal implementeres. 

Modell for implementering

Kontakt

Ønsker du mer informasjon om prosjektet, kontakt oss:

Gunn Hege Spikseth
T: 992 26 860
E: Send e-post

Til toppen