Kveldskurs

Innhold

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen, tilbyr kurs i norsk på kveldstid.

Kveldskurs

Undervisning skjer på mandager kl. 18:00 - 20:30 i våre lokaler i Mølla Nord. 

Sted: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Undervisningsdager: Mandager
Tid: 18:00 - 20:30
Kursperiode: Neste kursperiode vil være august 2023. 

Pris

Norskkurs nybegynner kveldstid, 15 samlinger på 2,5 timer  4 200,-

For deltakere med rett og plikt til norskopplæring, er kurset gratis. 

Påmelding

Ønsker du å melde deg på kveldskurs, kan du melde deg på via vårt digitale påmeldingsskjema. Du kan også ringe oss om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurset. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Søknad til norskopplæring for voksne innvandrere

Information in English

Evening course

Teaching will take place on Mondays at 18:00 - 20:30 pm in in Mølla Nord.

Location: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Course day: Mondays
Time: 18:00 - 20:30 pm
Course periode: Next course periode will be August 2023

Price

Norwegian course for beginners in the evening, 15 gatherings. 2,5 hours each time 4 200,-

Some people have the rigth to free Norwegian lessons. See link below for more information.

Registration

Deadline for registration is 15 December!

Do you wish to register for the evening course, please use our electronic registration form. You can also call us if you have any questions or want more information. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Registration form
Til toppen