Nyttig informasjon

Innhold

På denne siden finner du informasjon om regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Rett og plikt til gratis opplæring

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring:

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskyttelse
 • Familiegjenforening med overnevnte
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Asylsøkere

Asylsøkere som venter på å få sin søknad om oppholdstillatelse behandlet, har rett til norskopplæring. Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått endelig vedtak. 
Fra 1.1.2016 kan de få tilbud om 175 timer norskopplæring. Undervisningen blir gitt 2 dager pr uke, 4 timer pr dag. 

Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 

 • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
 • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
 • Asylsøkere i transittmottak 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE) 
 • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og som har fått avslag på utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. 

Permanent opphold og statsborgerskap

For å søke om permanent opphold må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)

For å søke norsk statsborgerskap må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A2

Påmelding til norskkurs

Ønsker du å starte på norskkurs, må du melde deg på til oss. Du vil da måtte ta en test i norsk, slik at vi kan plassere deg på riktig spor og nivå. Testen kan tas utenom de ordinære oppstartdatoene i august og januar. Ta kontakt med oss i Mølla, Hammergata 24, eller på telefon 33 17 31 50.

Kontakt

 • Norskskolen Hammergata 24, 3264 LARVIK
Til toppen