75 timer samfunnskunnskapskurs

Innhold

Norskskolen tilbyr 75 timers samfunnskunnskapskurs på ulike språk med tospråklige lærere og tolker. Språkene varierer etter behov.

Mål for kurset

Målene i læreplanen for 75 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Prøvedatoer

16. juni

Påmelding til prøve 

Meld dere på via deres kontaktlærer eller via Privatistportalen

Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Samfunnskunnskapsprøven (50 timer) vil være tilgjengelig for gjennomføring fram til 30. juni 2023.
Fra 1. juli 2023 må alle avlegge den nye samfunnskunnskapsprøven (75 timer) uavhengig av hvilket antall timer opplæring i samfunnskunnskap de er omfattet av.

Pris for prøven

Prisoversikt finner du her

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for å kvalifisert tolk.

Mer informasjon om Tolketjeneste.

Til toppen