75 timer samfunnskunnskapskurs

Innhold

Norskskolen tilbyr 75 timers samfunnskunnskapskurs på ulike språk med tospråklige lærere og tolker. Språkene varierer etter behov.

Mål for kurset

Målene i læreplanen for 75 timer samfunnskunnskap styrer hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen samfunnskunnskap.no dekker pensum og svarene på oppgavene i prøven blir å finne der.

Prøvedatoer

Neste prøvedato er 29. april  2022. 

Flere prøvedatoer:
10. juni

Påmelding til prøve 

Meld dere på via deres kontaktlærer eller via Privatistportalen

Prøven i samfunnskunnskap varer i maksimalt 60 minutter.

Pris for prøven

Prisoversikt finner du her

Bruk av tolk

Hvis det ikke er praktisk mulig å benytte eksaminator og ekstern sensor som snakker et språk kandidaten forstår godt, må kommunen sørge for å kvalifisert tolk.

Mer informasjon om Tolketjeneste.

Til toppen