Helsefagpiloten

Innhold

Helsefagpiloten er et samarbeidsprosjekt med Thor Heyerdahl videregående skole, Larvik kommune og NAV Larvik, og en del av satsingen “våre unge” i Larvik.

Dette er et fleksibelt og praktisk opplæringsløp. Det er lagt opp til et 4- årsløp/vekslingsmodell der elevene har to dager skole og tre dager med praksis.

Du går fra å være 20 % læring til 80 % lærling over fire år.  Gjennom hele perioden jobber veiledere, lærere og HR sammen for å øke veilednings- og inkluderings kompetansen til de som jobber i prosjektet.

Helsefagpiloten er et tilbud som bidrar til kommunens behov for fagarbeidere og fremmer kommunens visjon om å være en inkluderende arbeidsgiver. 

Pilotprosjektet er en den av Våre unge-prosjektene.

Til toppen