Vil du lære norsk på kveldstid? Kurs for nybegynner starter i januar!

Innhold

Fra januar 2023 tilbyr Larvik Læringssenter kveldskurs med norskopplæring for nybegynnere. Kurset starter opp 16. januar.

Kveldskurs Norskopplæring

Om kurset

Kurset for nybegynnere starter opp mandag 16. januar og avsluttes mandag 15. mai. Det vil ikke være undervisning i vinterferie (uke 8) og påskeferien. Undervisning vil skje på mandager kl. 18:00 - 20:30 i våre lokaler i Mølla Nord. 
Det forutsettes minimum 10 påmeldte deltakere for oppstart av kurs. 

Sted: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Undervisningsdager: Mandager
Tid: 18:00 - 20:30
Kursperiode: 16. januar - 15. mai (det gis ingen undervisning i vinterferien og påskeferien)

Pris

Norskkurs nybegynner kveldstid, 15 samlinger på 2,5 timer  4 200,-

For deltakere med rett og plikt til norskopplæring, er kurset gratis. 

Påmelding

Frist for påmelding er 15. desember!

Ønsker du å melde deg på kveldskurs, send oss e-post med fornavn, etternavn, personnummer (11 tall), DUF-nummer, adresse, e-post adresse og mobilnummer. Du kan også ringe oss om du har spørsmål eller ønsker å melde deg på. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Information in English

The evening course for beginners starts on Monday 16 January and ends on Monday 15 May. There will be no teaching during the winter holidays (week 8) and the Easter holidays. Teaching will take place on Mondays at 18:00 - 20:30 pm in in Mølla Nord. A minimum of 10 registered participants is required for the course to start.

Location: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Course day: Mondays
Time: 18:00 - 20:30 pm
Course periode: 16. januar - 15. mai 2023 (
no lessons are given during the winter and Easter holidays)

Price

Norwegian course for beginners in the evening, 15 gatherings. 2,5 hours each time 4 200,-

Some people have the rigth to free Norwegian lessons. See link below for more information.

Registration

Deadline for registration is 15 December!

Do you wish to register for the evening course, you need to send us an e-mail with your first name, surename, social security number (11 digits) DUF-number, address, e-mail address and mobil number. You can also call us if you have any questions or wish to register for the cours. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Til toppen