Nye ICDP kurs - foreldresamlinger på ulike språk

Innhold

I slutten av september og begynnelsen av oktober starter det opp nye ICDP-kurs på arabisk, litauisk, thai og polsk. Samlingene går over 12 ganger.

Foreldreveiledningskurs Mars 2021

Om kurset

International Child Development Program (ICDP) består av 12 samlinger a 2 timer for foreldre for å snakke om barna sine, og brukes over hele verden. En samling hver uke.

Foreldre vil det beste for barna sine. Når du flytter til et nytt land, vil måten å være foreldre på forandre seg og mange foreldre vil oppleve at det kan være vanskelig å ha barn i et annet land enn i hjemlandet.
På kurset snakker vi om ulike temaer som handler om hva alle barn i verden trenger for å bli trygge voksne og klare seg bra.  Vi snakker også om hva som er spesielt med å vokse opp med flere kulturer og hvordan du som forelder kan hjelpe barnet ditt med denne type oppvekst.

Noen av det vi snakker om på samlingene:

  • Hvorfor kan det være vanskelig å flytte til et nytt land?
  • Hvorfor tenker vi så forskjellig om oppdragelse fra land til land?
  • Hva sier nyere hjerneforskning om hva barn trenger for å ha det bra?
  • Hvordan kan foreldre og barn få det best mulig sammen i et nytt land?
  • Hvordan kan du hjelpe barna å forstå din kultur og bygge bro mellom din kultur og den kulturen de vokser opp i nå?
  • Hvordan kan du sette grenser uten å gi straff?

Hvilke språk

Arabisk

Dato: 30.september
Tid: kl. 11:00-13:00
Sted: Tollboden

Kontaktpersoner:
Amr Abass: 921 51 500
Selah Selim: 973 52 095
Sylvi Stangeby: 473 52 503

Litauisk

Dato: 5. oktober
Tid: kl. 18:00-20:00
Sted: Mølla Nord, ved Sliperiet

Kontaktpersoner:
Sniegoule Gudeliene: 911 33 973
Anette S Saga: 473 51 358

Arabisk

Dato: 5. oktober
Tid: kl. 18:00-20:00
Sted: Mølla Nord, ved Sliperiet

Kontaktpersoner:
Mariam Hamdan: 958 89 595
Jan W Bjordammen: 466 18 382

Thai

Dato: 5. oktober
Tid: kl. 18:30-20:30
Sted: Mølla Nord, ved Sliperiet

Kontaktpersoner:
Saronrot Johansen: 986 75 170
Leiv Tore Christensen: 982 53 257

Polsk

Dato: 7. oktober
Tid: kl. 17:00-19:00
Sted: Tollboden, 2. etasje

Kontaktpersoner:
Danuta Wiatr Nowak: 967 21 608
Elisabeth Hellerdal: 902 96 673


Påmelding

Hvis dette kurset er noe for deg, kan du melde deg på til kontaktpersonene for de ulike kursene.  

Spørsmål?

Ta kontakt med Heidi Reif om du har spørsmål angående ICDP-samlingene

Kontaktinformasjon: 
Heidi Reif
982 31 117
heidi.reif@larvik.kommune.no

Til toppen