Nye ICDP foreldreveiledningskurs

Innhold

I overgangen januar/februar starter det opp nye ICDP foreldreveiledningsgrupper for foreldre på tyrkisk, somali, farsi/dari og kurdisk.

Nye Foreldreveiledningskurs

Nye veiledere er i gang med sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet ICDP (International Child Developement Program). I opplæringen ligger det krav om å rekruttere og gjennomføre 13 veiledersamlinger med en gruppe på 6-8 foreldre. Kurset skal holdes på foreldrenes eget språk, det startes derfor opp nye ICDP foreldreveiledningskurs for foreldre på tyrkisk, somali, farsi/dari og kurdisk i overgangen januar/februar. Kurdisk gruppe blir en fedregruppe.

Om kurset

Kurset er for alle foreldre som har barn mellom 0-18 år. Minoritetsvarianten av kurset er vanligvis for foreldre som ikke snakker så godt norsk og som trenger å snakke med andre om og være foreldre i et nytt land. Kurset skal hjelpe foreldre til å bli trygge i en ny foreldrerolle som handler om å støtte barna sine i en krysskulturell oppvekst. Deltagerne vil i de fleste tilfeller få veiledningen på eget morsmål.
I disse veiledningsgruppene bevisstgjøres og reflekterer deltagerne over egne kulturelle oppdragelsesverdier, hvordan samfunnssystemer kan styre hvordan vi oppdrar barn, samt nyere forskning på hva alle barn trenger for en trygg oppvekst. Det reflekteres også over hvordan trygghet synes i praksis i ulike kulturer. Deltakerne diskuterer 8 samspillstemaer knyttet til trygg oppvekst, blant annet gjennom ulike filmklipp og rollespill. De vil også få hjemmeoppgaver, der nytt tema blir prøvd ut hjemme og erfaringene snakkes om på neste møte. Hver samling har et nytt tema, og hvert tema bygger på det forrige. Veiledernes rolle er å hente frem foreldrenes egne ressurser.

Datoer for kurs kommer. 

Målet med ICDP foreldreveiledning: 

  • Å fremme den positive oppfatningen av barnet og holdningen til barnet.
  • Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
  • Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

Kursholdere

Kurdisk: Kawa Safar og Anette S. Saga
Somali: Amina Hersi, Heidi M. Sørensen og Nora Reif-Hassan
Farsi/dari: Merina Ghayoumi og Torunn Nøsterud
Tyrkisk: Rabia Demir og Marianne K. Skyvulstad

Oppstart

Tyrkisk gruppe

Oppstart tirsdag 15.januar kl. 16.00-18.00

Kurdisk gruppe

Oppstarter tirsdag 4. februar kl. 16.30-19.00

Somalisk gruppe

Oppstarter onsdag 29.januar kl. 18.00-20.00

Farsi gruppe

Oppstarter onsdag 15. januar kl. 17.00-19.00

Sted

Alle kurs holdes på Tollboden, Indre havn, i bygningen som ligger nærmest jernbanelinja.

Påmelding

Om du ønsker å melde deg på, eller om du kjenner til foreldre som kan være aktuelle for kurset, kan du informere om telefonnummeret til den ICDP-veilederen som snakker samme språk som foreldrene. 

Kurdisk:

Kawa Safar
T: 40170417

Somali:

Amina Hersi
T: 91585189

Farsi/Dari:

Merina Ghayoumi
T: 40323380

Tyrkisk:

Rabia Demir
T: 45247131

Til toppen