Foreldrebetaling i SFO

Innhold

Her finner du oversikt over ulike betalinger i SFO.

Du som ikke har plass i SFO må søke om dette i Visma Flyt skole

Redusert betaling

Du skal ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt for SFO-plass. Når du søker om redusert betaling, henter vi opplysninger om husstandens inntekt fra siste skattemelding. Har du endret inntekt etter siste skattemelding må du sende inn dokumentasjon på dagens inntekt. Du søker ved å logge inn i Visma Flyt skole. 

Har du barn i barnehage og SFO vil du få søskenmoderasjon hvis du får innvilget redusert betaling, oppgi navn på barn i barnehage når du søker om redusert betaling. Ordningen opphører 31.7.24 jf. kommunestyresak 275/23.

SFO-opphold

Pris fra 1.8.23
m/12 timer
gratis kjernetid
for 1. og 2. trinn

Pris fra
1.8.23
3.-4. trinn

Pris fra 1.8.24
m/12 timer
gratis kjernetid
for 1.-3. trinn

Pris fra
1.8.24
4. trinn

5 dager per uke 1 620 pr. måned 3 240 pr. måned 1 690 pr. måned 3 380 pr. måned
4 dager per uke 980 pr. måned 2 600 pr. måned 1 020 pr. måned 2 710 pr. måned
3 dager per uke 490 pr. måned 2 110 pr. måned 510 pr. måned 2 200 pr. måned
12 timer gratis kjernetid i SFO 0 pr. måned Gjelder ikke 3.-4. trinn 0 pr. måned Gjelder ikke 4. trinn
Ekstra dag 250 pr. dag 250 pr. dag 260 pr. dag 260 pr. dag
Gjentatt forsinket henting 250 pr. dag 250 pr. dag 260 pr. dag 260 pr. dag
Mat- og aktivitetspenger Varierer Varierer Varierer Varierer
Sommer SFO

Avviklet 6.3.24

12 timer gratis kjernetid i SFO

For 1. trinn fra 1.8.22, 2. trinn fra 1.8.23 og 3. trinn fra 1.8.24

SFO-tilbudet med 12 timer gratis kjernetid pr. uke gjelder noen timer hver dag. Du finner oversikt over  tidspunkter på hver skole. Du betaler for mat- og aktiviteter.

I skolens ferier kan gratis kjernetid benyttes etter avtale med SFO:

  • Ferie i 5 dager - 2 dager á 6 timer.
  • Ferie i 4 dager - 2 dager á 4,5 timer.
  • Ferie i 3 dager - 1 dag á 6 timer. 

Barn med særskilt behov 5.-7.trinn

SFO-plass til barn med særskilt behov på 5.-7.trinn er gratis. Du betaler for mat- og aktiviteter.

Søskenmoderasjon i SFO

Søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse er 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken. Søskenmoderasjon for søsken i SFO beregnes automatisk, du må ikke melde fra om dette.
Ordningen opphører 31.7.24 jf. kommunestyresak 275/23.

Til toppen