Foreldrebetaling i SFO

Innhold

Her får du en en oversikt over ulike betalinger i SFO.

Du som ikke har plass i SFO må søke om dette fra Visma Flyt skole

Redusert betaling

Du skal ikke betale mer enn 6% av brutto inntekt for SFO-plass. Er husstandens brutto inntekt lavere enn kr. 594 000 kan du søke om redusert betaling. Vi henter opplysninger om husstandens inntekt fra skattemeldingen. Har du endret inntekt etter siste skattemelding må du sende inn dokumentasjon på dagens inntekt. Du søker ved å logge inn i Visma Flyt skole. 

Har du barn i barnehage og SFO vil du få søskenmoderasjon hvis du får innvilget redusert betaling, oppgi navn på barn i barnehage når du søker om redusert betaling.  

SFO-opphold

Pris fra 1.8.23
m/12 timer
gratis kjernetid
for 1. og 2. trinn

Pris fra
1.8.23
3.-4. trinn

5 dager per uke 1 620 per måned 3 240 per måned
4 dager per uke 980 per måned 2 600 per måned
3 dager per uke 490 per måned 2 110 per måned
12 timer gratis kjernetid i SFO 0 per måned Gjelder ikke 3.-4. trinn
Ekstra dag 250 per dag 250 per dag
Mat- og aktivitetspenger Varierer Varierer
Sommer SFO

1 480 per uke

 592 per uke for 1. trinn
(2 dager á 6 timer)

 

12 timer gratis kjernetid i SFO for 1. trinn fra 1.8.22
og 2. trinn fra 1.8.23

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. I statsbudsjettet for 2023 vil dette også gjelder for 2. trinn fra 1.8.23. For SFO-tilbudet om 12 timer gratis kjernetid per uke har hver skole satt opp tidspunkter for når dette gjelder på dagen. Du betaler for mat- og aktiviteter.

I skolens ferier kan gratis kjernetid benyttes etter avtale med SFO:

  • Ferie i 5 dager - 2 dager á 6 timer.
  • Ferie i 4 dager - 2 dager á 4,5 timer.
  • Ferie i 3 dager - 1 dag á 6 timer. 

 
Søskenmoderasjon i SFO

Søskenmoderasjon for søsken på samme folkeregistrerte adresse er 30% for 2. søsken og 50% for 3. eller flere søsken. Søskenmoderasjon for søsken i SFO beregnes automatisk, du må ikke melde fra om dette.

Søskenmoderasjon barnehage og SFO

Ordningen med søskenmoderasjon for alle barn i barnehage og SFO gjaldt bare skoleåret 22/23. Politikerne har endret ordningen til kun å gjelde familier som får redusert betaling i SFO. 

 
Barn med særskilt behov 5.-7.trinn

SFO-plass til barn med særskilt behov på 5.-7.trinn er gratis. Du betaler for mat- og aktiviteter.

Søknad om redusert betaling Søknad om SFO-plass
Til toppen