Låneavtale digital enhet

Innhold

Den digitale enheten skal brukes av elevene til arbeid på skolen og hjemme.

Den digitale enheten skal brukes av eleven som en personlig enhet til arbeid på skolen og hjemme. Enheten er Larvik kommunes eiendom og skal leveres tilbake etter 3-4 år eller hvis eleven slutter i Larvik kommune. I sommerferien skal den digitale enheten oppbevares i Larvik kommune.

Avtalen gjelder fra dags dato og så lenge eleven er elev ved grunnskolen i Larvik. 

1. Allerede etablert regelverk

 • Skolens generelle ordensregler gjelder for denne låneavtalen.

2. Administrasjon

 • Larvik kommune avgjør til enhver tid hvor stor grad av kontroll skolen og eleven skal ha over oppsett på den digitale enheten. iPad eller Chromebook er installert med nødvendig programvare, elevene skal ikke fjerne eller legge til programvare.
 • Skolen kan når som helst be om å få tilbake den digitale enheten av tekniske eller praktiske årsaker.
 • Elevene skal ikke logge på med personlig Appel-id på iPad eller privat Google-konto på Chromebook. 
 • På skolen skal iPad og Chromebook være koblet til kommunens trådløse nett.

3. Praktisk bruk

 • iPaden/Chromebooken skal alltid være med på skolen.
 • Eleven må hver dag sørge for at den digitale enheten er ladet slik at den kan brukes gjennom hele skoledagen uten at den må lades på skolen.
 • Dekslet til iPaden skal alltid være på. Chromebooken skal alltid ligge i etuiet sitt når den er i bruk. Eleven skal benytte hensiktsmessig veske/sekk når den digitale enheten transporteres.
 • Skolen tar ikke ansvar for tap av data og forbeholder seg retten til å slette innholdet på den digitale enheten. 
 • Lærer og IKT-ansvarlig kan til enhver tid kontrollere at den digitale enheten benyttes etter skolens retningslinjer. 
 • Tap og mangler skal umiddelbart meldes IKT-ansvarlig på skolen.
 • Det er ikke lov å laste ned ulovlig materiale fra Internett som pornografisk, rasistisk og annet materiale som rammes av norsk lov og regler for databruk.
 • Den digital enheten skal brukes til skolerelaterte aktiviteter. Det er læreren som bestemmer når den skal brukes og når den ikke skal brukes.
 • Eleven og foresatte har et spesielt aktsomhetsansvar i forhold til skade og tap som gjelder åpenbar uaktsomhet. I slike tilfeller vil det kunne kreves erstatning av elevens foresatte på lik linje med annet skolemateriell som ødelegges. Jf. skadeserstatningsloven § 1-2 kan foresatte bli ansvarlig for inntil kr. 5.000,-. I Larvik krever vi ikke erstatning for elever i 1. og 2. trinn, erstatningssummen for 3.-10. trinn er inntil kr. 500,-. Ved alle typer skader eller tyveri vil skolen undersøke hva som har skjedd og vurderer hvor ansvaret for hendelsen ligger. I grove tilfeller som kan tilskrives bevisste handlinger og hærverk, vil ikke eleven i etterkant kunne forvente å disponere egen digital enhet, men må låne på skolen ved behov. 

4. Endring av regler

Låneavtalen bestemmelser ligger på Larvik kommunes websider og som samtykke i Visma Flyt skole. Endringer blir varslet med melding i Visma.

Skolen kan kreve den digitale enheten levert tilbake for godt eller for en periode dersom eleven bryter ordensreglene eller reglene i denne låneavtalen. 

Gyldig fra 18.08.2023

Til toppen