Viktig informasjon om snø og skolestart

Innhold

Store snøhauger og brøytekanter reduserer sikten og dermed trafikksikkerheten. Vi ber derfor alle trafikanter som ferdes rundt skolene om å være ekstra oppmerksomme de nærmeste dagene.

Snøværet i Larvik avtar, men opprydningsarbeidet er stort og skoleveien vil kunne være preget av snømengdene.

Mange steder vil det være helt greit å komme seg til og fra skolen. Andre steder kan det være mangelfull brøyting eller store kjøretøy som er i gang med opprydningen. Dette gjelder også rundt bussholdeplasser og steder utenfor skolene der barn ferdes. 

Store snøhauger og brøytekanter reduserer sikten og dermed trafikksikkerheten. Vi ber derfor alle trafikanter som ferdes rundt skolene om å være ekstra oppmerksomme de nærmeste dagene.

Det er også svært viktig at barn ikke leker i snøhauger langs skoleveien, da det kan være vanskelig for brøytemannskapet å se barna. Snakk med barna om dette.

Skolene vil gjøre vurderinger av situasjonen og sende ut egen informasjon ved behov.

Untitled Design (20)
Til toppen