Temakveld om rus før barna begynner på ungdomsskolen

Innhold

74 prosent av ungdommene oppgir at de drikker mer alkohol enn foreldrene tror. Nå inviterer kommunen og politiet til temakveld om rus - for foresatte av elever som starter på ungdomsskolen til høsten.

Ungdom Og Rus
Forskning viser at ungdommer med klare regler for alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende

I endringen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen.

Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

I undersøkelser gjort av Opinion i 2020, svarer 70% at de drikker mer enn foreldrene tror.

Forskning viser at ungdommer med klare regler for alkohol hjemme, drikker mindre enn jevnaldrende. Ungdata-tallene fra 2021 viser at ungdom i Larvik drikker noe mindre enn landsgjennomsnittet.

Foreldre er de viktigste forebyggerne og førstelinjeforsvaret. Foreldrenes grenser fungerer som beskyttelse frem til barna og unge er sterke nok til å stå for egne valg og handlinger.

Men ingen kan gjøre jobben alene.

Derfor ønsker kommunen og politiet å invitere til en temakveld med fokus på holdninger, adferd og rusmidler, for foresatte som har ungdommer som skal begynne på ungdomsskolen. 

Her er oversikten over når vi besøker de ulike ungdomsskolene: 

Uke 10

Torsdag 06.03:  Brunla ungdomsskole, kl. 18.30-19.45

Uke 12

Mandag18.03: Kvelde og Hvarnes skole, kl 18-19.30

Uke 15

Tirsdag 09.04: Mellomhagen (Østre Halsen og Valby) kl. 18.00 - 19.30 + u.skolen 19.30-20.30. Sted: Østre Halsen skole

Uke 16

Mandag 15.04: Lardal skole 18-19.30

Tirsdag 16.04: Mesterfjellet skole 18.00 - 19.30

Uke 17

Mandag 22.04: Tjodalyng skole 18.00 - 19.30

Tirsdag 23.04: Ra u.skole 17.30 - 20.00 (vi har ½ t først med egen info).

Uke 22

Torsdag 30.05: Hedrum u.skole kl. 18.00 

Til toppen