Skolestart for grunnskolen skoleåret 2023/2024

Innhold

Viktig informasjon om skolestart mandag 21. august.

Skolestart via Lise Westby 770x433.jpg

Vi gleder oss veldig til å ta imot de 5 257 elevene som skal møte opp til første skoledag mandag 21. august.

Velkommen til et nytt skoleår!

Berg skole

Brunla ungdomsskole

 • 8. trinn kl. 10.00
 • 9. og 10. trinn kl. 08.30 - 14.00.
 • Oppmøte i Aula. 
 • Skolens nettside

Fagerli skole

 • 1. trinn kl. 09.30 - 13.00. Oppmøte ved hovedinngangen til skolen.
 • 2. - 4. trinn kl. 08.30 - 13.40.
 • 5. - 7. trinn og innføringsgruppene kl. 08.30 - 14.15. Oppmøte ved sin trinn-inngang.
 • SFO er åpen når skolen slutter.
 • Skolens nettside

Frøy skole

Hedrum barneskole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.00. Oppmøte i skolegården.
 • 2. trinn kl. 08.15 - 12.15. Oppmøte ved klassens inngang.
 • 3.-7. trinn kl. 08.15 - 14.10. Oppmøte ved klassens inngang.
 • Mottaksklasse kl. 08.15 - 12.15. Oppmøte i skolegården.
 • SFO er åpen når skolen slutter.
 • Skolens nettside

Hedrum ungdomsskole

Hvarnes skole

Jordet skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.00. Oppmøte ved trinnets inngang. 
 • 2.-7. trinn kl. 08.15 - 14.00. Oppmøte i skolegården.
 • SFO er åpen når skolen slutter.
 • Skolens nettside

Kvelde skole

 • 1.-10. trinn kl. 09.00 - 14.30. Oppmøte for alle trinn i skolegården.
 • Skolens nettside

Langestrand skole

 • 1. trinn kl. 09.30 - 12.30
 • 2. trinn kl. 08.30 - 13.00
 • 3. - 7. trinn kl. 08.30 - 14.15
 • Skolens nettside

Lardal skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.20, oppmøte i skolegården. SFO er åpen når skolen slutter.
 • 2.-10. trinn kl. 08.30 - 14.10, oppmøte i skolegården.
 • Skolens nettside

Mellomhagen ungdomsskole

Mesterfjellet skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.00. Oppmøte utenfor inngang B. SFO er åpen når skolen slutter.
 • 2.-7. trinn kl. 08.30 - 13.00. Oppmøte utenfor inngang B.
 • 8.-10. trinn kl. 08.30 - 14.15. Oppmøte utenfor inngang B.
 • Innføringstilbud kl. 08.30 - 13.00. Oppmøte utenfor inngang B.
 • Skolens nettside

Ra ungdomsskole

 • Alle elever kl. 08.30 - 14.05.
 • 8. trinn møter i skolegården.
 • 9. og 10. trinn møter i Agora.
 • Skolens nettside

Sky skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 13.00. Oppmøte ved flaggstang i skolegården. SFO er åpen når skolen slutter.
 • 2. - 4. trinn kl. 08.30 - 13.00
 • 5. - 7. trinn kl. 08.30 - 14.15
 • Skolens nettside

Stavern skole

 • 1. trinn kl. 09.00 - 12.55. Oppmøte i skolegården på Varden.
 • 2. trinn kl. 08.30 - 12.55. Oppmøte i skolegården på Varden.
 • 3. trinn kl. 08.30 - 14.10. Oppmøte i skolegården på Varden. 
 • 4.-7. trinn kl. 08.30 - 14.10. Oppmøte i skolegården på Kaken (ved Stavernshallen).
 • SFO er åpen når skolen slutter.
 • Skolens nettside

Tjodalyng skole

 • Alle elever møter i skolegården til barnetrinnet kl. 08.15.
 • 1. trinn kl. 08.15 - 11.00.
 • 2. trinn kl. 08.15 - 11.55.
 • 3.-10. trinn kl. 08.15 - 13.25.
 • Skolens nettside

Valby skole

 • 1. trinn kl. 08.45 - 12.15
 • 2. trinn kl. 08.15 - 12.15
 • 3.-7. trinn kl. 08.15 - 13.30
 • Skolens nettside

Østre Halsen skole

 • 1. trinn kl. 9.00 - 12.45. Oppmøte i skolegården. 
 • 2. trinn kl. 08.30 - 12.45. Oppmøte i skolegården på oppmerkede plasser.
 • 3.-7. trinn kl. 08.30 - 14.00. Oppmøte i skolegården på oppmerkede plasser.
 • Skolens nettside
Til toppen