Nasjonale prøver høsten 2023

Nasjonale prøver gjennomføres i perioden 4.9.23 – 29.9.23 (uke 36 – 39). Alle prøvene blir gjennomført elektronisk. 

5. og 8. trinn gjennomfører nasjonale prøver i:

  • lesing
  • regning
  • engelsk

9. trinn gjennomfører nasjonale prøver i:

  • lesing
  • regning 

Formålet med de nasjonale prøvene er å gi skolen, foreldre og elever kunnskap om elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk - ferdigheter som er viktige for elevenes læring i alle fag.

Foresatte og elever får informasjon om resultatene fra de nasjonale prøvene. Resultatene utgjør et viktig informasjonsgrunnlag når skolen planlegger det videre læringsarbeidet i forhold til den enkelte elev og de enkelte elevgrupper.

Informasjon fra prøvene danner grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. De nasjonale prøvene gir informasjon om elever på alle nivå, og prøvene har derfor både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er obligatoriske for alle elever. Det kan kun innvilges fritak fra nasjonale prøver i spesielle tilfeller, foresatte må sende søknad om fritak til rektor.
Elever som er syke på prøvedagen skal gjennomføre prøven når de er tilbake igjen på skolen.

Til toppen