Larvik satser på lærlinger

Innhold

Larvik kommune har nesten 60 lærlinger og like mange veiledere. 

Pailin Klinsa-Ard, Aleksander Oppebøen og Mia Kristin Basset er alle tre lærlinger i Larvik kommune. 

“Lærerikt, spennende, fantastisk, men også vanskelig og utfordrende”. Dette er ord som Pailin, Aleksander og Mia bruker for å beskrive lærlingtida. 

Bli kjent med dem her:

Veileder lærlingene

Veiledere er en viktig del av lærlingenes opplæringsløp. Hver enkelt lærling har sin egen fagutdannede veileder. En av dem er Jan Henrik Seemann som er avdelingsleder for Servicetorget. Han har vært veileder i over ti år.

– Jeg har blant annet ansvar for opplæring og oppfølging. Det handler mye om å skape trygghet i arbeidslivet for unge mennesker, som ofte kommer rett fra skolen. Kombinasjonen av opplæring og faktisk utøve yrket gjør lærlingene til en viktig ressurs for både kommunen og innbyggerne våre.

Han synes det er et viktig samfunnsbidrag å tilby lærlingplasser. 

– Det er en satsing som er ønsket, både fra folkevalgte og administrasjonen. Det er gøy å gi ungdommer muligheter og gi dem innblikk i hvordan det offentlige arbeidslivet fungerer, avslutter Jan Henrik Seemann.

Jan Henrik Seemann og Amalie Lomme Lofstad.
Jan Henrik Seemann og Amalie Lomme Lofstad.

– Ingen dager er like

Amalie Lomme Lofstad (19) har vært lærling ved Servicetorget i to år. I juni tok hun fagprøven i service- og administrasjonsfaget. 

– Det har vært gøy og lærerikt, forteller 19-åringen. Ingen dager er like. Vi møter mange mennesker i løpet av en dag.

Fikk jobb etter lærlingtida

Lederen hennes, Jan Henrik Seemann, har bare gode ord om Amalie. 

– Hun har en positiv innstilling, og har taklet utfordringer på en god måte. 

Etter fagprøven ble hun tilbudt et vikariat i kommunen.

– Amalie er den første lærlingen vi har kunnet tilby jobb på Servicetorget,forteller Jan Henrik Seemann.

Etablerte Larvik lærlingkontor

Tidligere i år etablerte kommunen Larvik lærlingkontor, et lærlingkontor for alle som skal bli eller er lærling i Larvik kommune. 

– Vi er veldig glad for at vi har fått et eget lærlingkontor, forteller kommunedirektør Gro Herheim.

Hun trekker også fram sosial bærekraft som en viktig del av etableringen.

– Sosial bærekraft handler blant annet om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til å få utdanning og jobb, sier hun.

Del av Våre unge-modellen

Lærlingkontoret er en av de seks satsingene i Våre unge-modellen, og skal følge opp lærlinger i Larvik kommune, og være bindeleddet mellom lærling, veileder og lærested i tillegg til Opplæringskontor.

Gro Herheim Høykant
Kommunedirektør Gro Herheim.

Satsingen på lærlinger i Larvik kommune er vedtatt av kommunestyret. 

– Vi jobber for at ungdommer og utsatte unge i Larvik får tilbud om læreplasser både til ordinære og alternative utdannings- og kvalifiseringsløp, med mål om ansettelse i kommunen, forteller Lilly Lykke Ewel, som leder Larvik lærlingkontor.

I kommunen kan du bli lærling innenfor seks områder: service- og administrasjonsfaget, informasjonsteknologi, barne- og ungdomsarbeiderfaget,helsefagarbeiderfaget og ernæringskokkfaget

– Vi jobber med å kunne tilby enda flere fagbrev, avslører Ewel.

Lilly Lykke Ewel
Lilly Lykke Ewel er veileder og leder ved Larvik lærlingkontor.
Helen Regine Skuggedal Askeland
Helen Regine Skuggedal Askeland er også veileder ved Larvik lærlingkontor.
Til toppen