Bli lærling i Larvik kommune

Innhold

Som lærling får du en fagutdanning gjennom lønnet praksis, bred erfaring og en god start på arbeidslivet.

Ansettelsesprosessen

  • Søknad sendes til Vigo, pr. 1. mars hvert år
  • Søknadene mottas og blir gjennomgått av kommunen
  • Søkere til læreplasser innkalles til intervju via telefon eller e-post. Det er derfor viktig at kontaktinformasjon blir oppgitt i søknad
  • Tilbud om læreplasser sendes ut
  • Alle som har søkt innen fristen får svar innen 1. juli
  • Arbeidskontrakter sendes innen juni
  • Kontrakten signeres digitalt med 8 dagers frist 
  • Oppstart læretid
  • Lærekontrakter signeres elektronisk og sendes fylkeskommune for godkjenning
  • Oppstart er primært 1. august for alle, bortsett fra helsefaglærlingene som starter medio august

Søknadsfrist

1. mars hvert år

Send søknad

Send søknad om læreplass på vigo.no

Hvis du ikke har tilgang i VIGO kan du ta kontakt oss på e-post. Legg ved din kontaktinformasjon i e-posten, slik at vi kan kontakte deg. 

I søknaden ønsker vi at du skriver om deg selv, noe om hvilke tjenestesteder du kunne tenke deg å jobbe på og hvorfor. Dersom du har spesielle behov for tilrettelegging er det fint om du nevner dette kort.

Søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert fortløpende dersom vi har ledige læreplasser i det faget.

Fordeler med å bli lærling

 1.  Du får lønn under utdanning, slipper studielån, og kan komme raskere inn på boligmarkedet. Lønnen for lærlinger utgjør en startlønn for fagarbeider, 415 300 kroner, fordelt over læretiden. 

 2. Du vil tenke mer praktisk, lærer deg å jobbe selvstendig. 

 3. Du bygger nettverk tidlig, du får mulighet til å møte mange med arbeidserfaring.

 4. Det er gode muligheter for å få fast jobb, arbeidserfaring er alltid en fordel når du søker jobb.

 5. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse etter læretida, du har krav på skoleplass etter to år som lærling, du kan ta Y-veien (yrkesfaglig vei), tilbys søkere med for eksempel svennebrev, slik at du kan ta utdanning på høgskoler og universitet.

Har du spørsmål?

Har du behov for mer informasjon, har spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte: 

 • Lilly Lykke Ewel, ring 41 27 58 58 eller send send e-post
 • Helen Regine Skuggedal Askeland, ring 98 23 14 33 eller send e-post

Bli kjent med noen av lærlingene våre i filmen over!

Til toppen