Foreldremøte 2. januar bli digitalt

Innhold

Vi inviterer alle foresatte, med barn i barnehage og skole i Larvik, til et felles foreldremøte tirsdag 2. januar kl. 19.00 - 20.30. Tema - Foreldrerollen i barnehage og skole for et trygt og godt læringsmiljø.

 

Velkommen til digitalt foreldremøte i tirsdag 2. januar kl. 19.00 - 20.30.

Vi har gleden av å invitere alle foresatte, med barn i barnehage og skole i Larvik, til et felles foreldremøte med foredragsholder Ingrid Lund.

Ingrid Lund er professor ved Universitetet i Agder og har pedagogiske fag, samfunnsvitenskap, spesialpedagogikk og utviklingspsykologi som ekspertområder.

 

Tema for kvelden

Foreldrerollen i barnehage og skole for et trygt og godt læringsmiljø.

Ingrid Lund

Barn/ungdom har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Det betyr at de ansatte har et lovpålagt ansvar for å forebygge mobbing og andre krenkelser i barnehage og skole - både mellom barn/ungdom og mellom barn/ungdom og voksne. 

Foreldres evne til et godt samarbeid med sitt eget barn, ansatte og hverandre er avgjørende for at læringsmiljøet skal være trygt. I hverdagens små og store hendelser er det den enkelte foreldres evne, mot, kunnskap og vilje sammen med gode rutiner og god ledelse som legger grunnlaget for at hvert enkelt barn opplever barnehagen og skolen som et trygt sted å være. 

Forskningsbasert kunnskap vil presenteres sammen med konkrete tiltak til hvordan den enkelte kan samarbeide med barn/ungdom, og andre voksne for et trygt og godt læringsmiljø.

Digitalt møte

Det blir sendt ut oppdatert link til møte i Min skole appen. 

Velkommen!

Til toppen