Farris naturskole - klare for nytt år

Nå kryr det snart av elever/barn på naturskolen igjen! Huset er nymalt, nye kanoer er på plass og vi gleder oss til nye opplevelser og god læring med elevene/barna i Larvik kommune.

Farris naturskole 1, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg

Farris naturskole har vært driftet siden 1995 og er et skole- og barnehagetilbud fra Larvik kommune. Naturskolen ligger i idylliske omgivelser ved Farrisvannet i Larvik og vi får besøk av omtrent 3000 elever/barn hvert år. Vi er to ansatte på Farris naturskole, Lasse Krogstad og Sondre Bergem.

Primærgruppen er skoleklasser fra 3. klasse til og med 8. klasse, samt skolestarterne i barnehagene i Larvik.

Undervisningen vi har på naturskolen er varierende og det er stor pågang fra klasser og barnehager som ønsker undervisning. I sommerhalvåret har vi mye undervisning med kano, orientering, rappellering og smådyr i ferskvann. Mens i vinterhalvåret har vi mye undervisning om dyr i naturen, friluftsliv, praktisk matematikk, førstehjelp og is-sikkerhet.

Farris naturskole 2, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg

På naturskolen har vi også et undervisningstilbud for enkeltelever fra 5. til og med 10. klasse, praktiske kurs. På disse dagene må elevene på tvers av alder samarbeide og bidra til fellesskapet. Vi jobber praktisk i og med fag med stort fokus på mestring, samarbeid og trivsel. "Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringene sammen med andre." Jmf. innledningen til den den generelle delen av læreplanen.

Vi startet med praktiske kurs i januar 2016 med stor suksess. Det er stor pågang på kursene og vi har sett stor utvikling hos mange av enkeltelevene. Noen fra å være tilbaketrukne og stille til å bli ressurspersoner for resten av gruppa. Vi har også fått flere tilbakemeldinger på at dagene på naturskolen bidrar positivt til eleven/elevenes skolehverdag.

Hilsen

Sondre Bergem, leder

Lasse Krogstad, fagarbeider

Farris naturskole 3, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg
Farris naturskole 4, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg
Farris naturskole 5, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg
Til toppen