Farris naturskole

Innhold

Farris naturskole ligger i idylliske omgivelser ved Farrisvannet i Larvik og er et skole- og barnehagetilbud fra Larvik kommune.

Farris Naturskole 2, Via Sondre Bergem 14.02.2021

Farris naturskole ble åpnet i 1995 og holder til på gården Framnes ved Farrisvannet.

Målgrupper

Skoleåret 2023/2024 jobber Farris naturskole med elever i Larvikskolen fra 5. klasse til og med 10. klasse. Vi jobber med rundt 150 elever. De fleste elevene deltar på “praktiske kurs”. Dette er et tilbud der elevene har åtte undervisningsdager med naturskolen i løpet av skoleåret.

Vi jobber også kontinuerlig med rundt 15 elever som i en periode har behov for en mestringsarena. Vi har tett dialog og samarbeider med skolene, PP-tjenesten, nærværsteam og skoleeier rundt disse elevene.

Vi følger undervisningsåret og har ofte undervisning med to forskjellige elevgrupper hver eneste dag. 

Skoler 2023–2024

Informasjon om mestringsarena for enkeltelever kommer senere.

Farris naturskole 7, via Sondre Bergem 09.08.2018 770x433.jpg

Undervisning

På Farris naturskole jobber vi ut i fra verdiene og prinsippene i den overordnede delen av læreplanverket. Vi er spesielt opptatt av at hver enkelt elev skal oppleve mestring og trivsel sammen med andre.

Vi jobber hele tiden for å tilpasse undervisningen best mulig til den enkelte elev. Vi jobber tverrfaglig/flerfaglig mot gjeldende læreplan.

Vi har også mål om at elevene skal oppleve naturglede, ha respekt for naturen og ha en bevissthet om klima og miljø. Vi vet at hvis elever blir glad i naturen, ønsker de å ta vare på den. Naturen har en sentral plass i læreplanen og en sentral plass i undervisningen på Farris naturskole.

Gode samarbeidspartnere

Sparebankstiftelsen DNB:

 • 56 000 til nye kanoer i 2018
 • 80 0000 kr til ny lavvo i 2019
 • 10 000 kr til nye benker i 2021

Skjærgårdstjenesten:

 • Samarbeid rundt maritim søppel og annet i skjærgården.

Stavern klatreklubb:

 • Bruk av buldrehallen med elever på dagtid
 • Lån av utstyr til undervisning

Larvik padleklubb:

 • Lån av utstyr til undervisning

Larvik turistforening:

 • Oppbevaring av padleutstyr
Farris naturskole 3, via Sondre Bergem 07.08.2018 770x433.jpg

Slik finner du fram

Transport til Farris naturskole har skoler og barnehager selv ansvar for. Veien ned til Dalheim parkering ble betydelig utbedret høsten 2017.

Farris Naturskole 1, Via Sondre Bergem 14.02.2021

Kontakt

 • Sondre Bergem Leder, Farris naturskole
 • Tarjej Utgaarden Lærer (100%)
 • Arve Karlsen Lærer (50 %), Farris naturskole
 • Ingvild Øien Bakke Lærer (50%), Farris naturskole
 • Mike Breum Hansen Lærer (40 %), vikariat, Farris naturskole
Til toppen