Står du i manntallet?

Innhold

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

Det er informasjon fra folkeregisteret som legges til grunn for manntallet.

Du kan tidligstemme og forhåndsstemme i alle landets kommuner. På selve valgdagen kan du kun stemme i kommunen du er manntallført i.  

Hvor du er manntallsført og har stemmerett er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregistrert bosatt per 30. juni hvert valgår. Dette kalles skjæringsdato.

Hvis du melder flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Flytter du før 30. juni, og har fått registrert ny adresse i folkeregisteret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune. 

Sjekk om du står i manntallet

Utleggingsmanntallet, er en utskrift av manntallet som legges ut til offentlig ettersyn i stemmegivningsperioden.

Den finner du i papir på Servicetorget i Larvik fra 10. juli. Ring oss på telefon 33 17 10 10 eller møt opp i Feyersgate 7. 

  • Partier og grupper som stiller liste ved valget har rett til ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen. De kan i tillegg be kommunen om oversikt over bestemte grupper av velgere, for eksempel førstegangsvelgere.
  • Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg skal også sametingets valgmantall ligge ute til offentlig ettersyn. Dette er grunnlaget for sametingsvalget i 2025.
Til toppen