Lotteri og innsamling ved valglokalene

Lag og foreninger som ønsker å selge lodd eller foreta innsamlinger ved valglokalene på valgdagene 8. og 9. september må sende skriftlig søknad til valgstyret med frist 5. september..

Søknaden stiles til Valgstyret i Larvik kommune og sendes postmottak@larvik.kommune.no

Til toppen