Lotteri og innsamling ved valglokalene

Lag og foreninger som ønsker å selge lodd eller foreta innsamlinger ved valglokalene på valgdagene 10. og 11. september, må sende skriftlig søknad til valgstyret innen tirsdag 30. mai.

I Larvik kommune er det en tradisjon for enkelte frivillige organisasjoner å ha pengeinnsamling og kakelotteri på valgdagene.

I valgstyret sitt møte onsdag den 7. juni skal saken om kollektering og loddsalg ved valglokaler behandles.

Ønsker ditt lag eller forening å søke? Da må dere sende inn søknad innen tirsdag den 30. mai til postmottak@larvik.kommune.no, eller dere kan levere søknaden i Feyers gate 7 hos Servicetorget. 

Til toppen