Digitale valgkort

Innhold

Lett tilgjengelig valgkort på mobilen på valgdagen eller ved forhåndsstemming!

Innbyggere som har valgt en digital postkasse fra Digipost eller e-Boks ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 vil få sendt valgkortet digitalt.

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. 

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Alle som har stemmerett skal ha mottatt sitt valgkort (digitalt eller i papir) innen 10. august.

Glemmer du valgkortet ditt når du skal stemme får du likevel stemt, men har du det med, blir det lettere for valgmedarbeiderne å registrere stemmen din.

Illustrasjonsbilde person holder mobil med digitalt valgkort.
Slik ser det digitale valgkortet ut.
Til toppen