Gravferd – offentlige avgifter

Kommunen vedtar kremasjonsavgift og avgift for feste av grav etter forslag fra gravplassmyndigheten, jf. gravplassloven § 21 annet ledd.

For 2021 er følgende avgifter vedtatt av kommunestyret, jf. strategidokument 2021-2024:

  • Sats enkel kistegrav per år: 340 kroner
  • Sats urnegrav per år: 340 kroner
  • Kremasjonsavgift for kommunens innbyggere: 3355 kroner
Til toppen