Medvirkning

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal bidra til å styrke medvirkningen i kommunens planarbeid og bidra til god politisk styring.

Det ble utarbeidet egen medvirkningsplan for barnehager og skoler. 

Elever ved Thor Heyerdahl videregående skole ble invitert til å delta.

Egen prosess for de tre rådene (eldrerådet, innvandrerrådet og rådet for funksjonshemmede), fagkomiteene (miljø- og teknikkomiteen, kultur- og oppvekstkomiteen og helse og omsorgskomiteen) og kommuneplanutvalget (formannskapet). 

Formannskapet ble løpende orientert om planarbeidet og brukt som konsultativt organ ved behov. Det ble gjennomføret workshop i formannskapet.

Til toppen