Fremdriftsplan

Innhold

Kommunestyret vedtok 26. oktober 2022 at planarbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold i Larvik kommune skulle starte opp. På denne siden finner du planprogrammet som viser fremdriftsplanen for arbeidet.

Fastsatt planprogram vedtatt av kommunestyret den 22.03.2023 jf. KST-sak 052/23.

Tidsplan blir løpende oppdatert.

Planprosess Tema Tidsplan
Administrasjonen Utarbeidelse av forslag til KDP og handlingsprogram November 2022 - juni 2024
Møte med Statsforvalteren Kunnskapsinnhenting Mars 2023
Møte med fylkeskommunen Kunnskapsinnhenting Mars 2023
Kjøp av tjenester Egen kunnskapsinnhenting - Bestille kartlegginger 2023 Mars 2023 - oktober 2023
Medvirkningsverksted Registrere de lokalt viktig naturområdene og artene
29. november kl. 18-21
Møte med SF og VTFK Kunnskapsinnhenting  Juni 2023
Medvirkningsverksted + HMKN+KPU Handlingsprogrammet Oktober 2023
Kjøp av tjenester Egen kunnskapsinnhenting - Bestille kartlegginger 2024 Mars 2024 - august 2024
Møte med HMKN og KPU  Melding med kunnskapsgrunnlag Juni 2024
HMKN + KPU 1. gansbehandling av saken September 2024
Administrasjonen Legge forslag til KDP ut på høring/offentlig ettersyn September - november 2024
Administrasjonen Informasjon/dialog om planforslaget September - november 2024
Møte med HMKN, KPU og ungdomsrådet Informere om høringsuttalelsene November 2024
HMKN + FSK som KPU + KST Sluttbehandling av planen November/desember 2024
Administrasjonen Rapportering av planen til Miljødirektoratet Desember 2024
Til toppen