Høring – temaplan for kulturminner og kulturmiljøer

Innhold

Frist for uttalelse: 7. april 2024.

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer i Larvik kommune har som mål å sikre og øke kunnskap om viktige kulturminner og kulturmiljøer, og legge til rette for bevaring, formidling og bærekraftig bruk av disse.

Kulturminner og kulturmiljøer er de fysiske minnene etter vår felles historie. I Larvik finnes det internasjonale, nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturmiljøer, små og store kulturminner- og miljøer som strekker seg tilbake til steinalderen og fram til moderne tid.

Alle innspill er velkomne, og Larvik kommune ønsker spesielt tilbakemeldinger på de utvalgte temaområdene og på tiltakene som er satt for planen.

Dokumenter til høring

Kontaktperson

Maria Kolstad Johannessen, 41 25 88 07

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse sendes til e-post postmottak@larvik.kommune.no

Merk e-posten med “Høringsuttalelse temaplan for kulturminner og kulturmiljøer”.

Frist for å komme med bemerkninger er 7. april 2024.

Til toppen