Høring – temaplan for bolig

Innhold

Frist for uttalelse: 31. mars 2023.

Bakgrunn

Bolig er et grunnleggende behov og betraktes som en hovedpilar i velferdssamfunnet på linje med helse, utdanning og arbeid. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. Kommunens boligpolitikk skal bidra til en boligutvikling som ivaretar mangfoldet i befolkningen.

Barn og unge skal ha gode oppvekstkår, og barnefamilier må ha tilgang til barnehage, skole og fritidsarenaer. Ungdom skal ha mulighet til å etablere seg, og eldre må ha tilgang til nødvendig omsorg og tjenester i egen bolig. Kommunen har hovedansvar for å hjelpe personer og familier som sliter med å dekke sine boligbehov, og må gjerne samarbeide med andre aktører for helhetlig oppfølging.

Planforslaget

Boligplan 2015–2020 er en grundig og gjennomarbeidet plan som på mange måter er forut for sin tid. Det vurderes at planen i all hovedsak er relevant også i dag.

Temaplan for bolig er derfor basert på prinsipper og intensjoner fra denne. Det er likevel behov for tilpasninger i tråd med nyere nasjonale føringer, lokalt planverk med prioriterte bærekraftsmål og endringer i organisasjonen.

Planforslaget skal bidra til kontinuitet og videreføre den helhetlige tilnærmingen til det boligfaglige og boligpolitiske arbeidet.

Temaplanen er utarbeidet av Bolignettverket i Larvik kommune. Nettverket består av representanter fra Helse og mestring, Oppvekst og kvalifisering, Verdiskaping og stedsutvikling og Eiendom og teknisk drift.

Kontaktperson

Hanne Øyen Herland, telefon 98 23 19 95 eller e-post hanne.oyen.herland@larvik.kommune.no. 

Høringsuttalelse

Frist for å komme med bemerkninger er 31. mars 2023. Send inn via skjema under.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftlig pr. post til:
 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik

Husk å merk med arkivsak-ID 22/5514

Til toppen