Høring – kommunedelplan for naturmangfold

Innhold

Frist for uttalelse: 16. januar 2023.

Kommunestyret vedtok 26. oktober 2022 at det skal utarbeides en kommunedelplan for naturmangfold for Larvik kommune (KST-Sak 137/22). På bakgrunn av dette varsles planoppstart og forslag til planprogram legges ut på høring/offentlig ettersyn.

Det er mulig å gi en generell høringsuttalelse til planoppstart og/eller en høringsuttalelse til forslag til planprogram. 

Et planprogram er oppskriften for hvordan planarbeidet skal organiseres/gjennomføres. Planprogrammet inneholder disse temaene:

  •  Formålet med planarbeidet
  •  Planprosess 
  •  Opplegg for medvirkning
  •  Behov for utredninger

Hvis du ønsker å få dokumentene i printet versjon, kan du kontakte på Larvik kommunes servicetorg, Larvik bibliotek eller Sentralen i Lardal.

Dokumenter til høring

Kontaktperson

Hanne Holmen, prosjektleder
E-post: hanne.holmen@larvik.kommune.no 

Høringsuttalelse

Vi ønsker uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet og/eller forslag til planprogram sendt inn via separate digitale skjemaer.

Send høringsuttalelse til PLANOPPSTART Send høringsuttalelse til PLANPROGRAM

Alternativt kan du sende skriftlig i posten til: 
Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik merket med arkivsakID 22/1952.

Se mer informasjon om kommunedelplan for naturmangfold
Til toppen