Høring - Forslag til planprogram, kommunedelplan Larvik by 2020-2032

Innhold

Frist for uttalelse: 1. september 2018.

I forbindelse med oppstart av planarbeid (rullering) med kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 legges planprogram for arbeidet ut på høring. 

Planprogrammet skal gjøre rede for

  • bakgrunn og forutsetninger for arbeidet
  • tema som det skal jobbes med
  • framdrift
  • medvirkningsprosess

Dokumenter til høring

Viktige temaer som foreslås utredet i planarbeidet er hvordan fortetting med ny bebyggelse skal foregå innenfor Larvik by, og hvordan sentrum kan utvikles framover.

Eksempler på viktige spørsmål som planarbeidet søker svar på er hvordan sjøfronten i indre havn og de historiske områdene Herregården/Tollerodden kan utvikles, og hvilke muligheter for byutvikling de ulike alternativene til ny jernbanestasjon gir.

 Send uttalelse

Uttalelsen sendes via digitalt skjema og arkiveres direkte i vårt saksbehandlingssystem for videre behandling.

Send din uttalelse

Frist

01.09.2018

Kontaktperson

Camilla Fjellvik Paulsen / Send e-post / telefon 98 60 62 54

Til toppen