Høring - Folkevalgtes godtgjøring Larvik kommune – lokal forskrift

Innhold

Frist for uttalelse: 14. februar 2020.

I den nye kommuneloven er folkevalgtes rettigheter og plikter regulert i kap. 8. Kommuneloven slår fast at kommunestyret skal gi forskrift om folkevalgtes rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, § 8-3, og arbeidsgodtgjøring, § 8-4. Det er også krav om forskriftsform i forhold til ettergodtgjøring, § 8-6, og til permisjon, § 8-10.

Kommunestyret vedtok 19.06.2019 godtgjøringsreglementet. Krav om forskriftsform er nytt med den nye kommuneloven og reglene må nå gis ved forskrift.

De økonomiske konsekvensene av den lokale forskriften, vil være avhengig av hva som endelig vedtas av kommunestyret. Utgangspunkt for godtgjøringen i forskriften tar utgangspunkt i ordførers lønn, som igjen har sitt utgangspunkt i hva stortingsrepresentantene har i årlig godtgjørelse. Per 01.05.2019 er årlig fast godtgjørelse for stortingsrepresentantene 987 997 kroner.

Dokumentene finnes også i kommunens resepsjon i Feyers gate 7 og hos Servicetorget i Svarstad, Ringveien 16.

Høringsuttalelse

Høringen er åpen for alle. Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftlig i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik merket med arkivsakID 19/9770.

Til toppen