Uttalelse til høring av melding om Nordre Gjerpeland solkraftverk

Innhold

På grunn av tekniske problemer har sak 019/24 Uttalelse til høring av melding om Nordre Gjerpeland Solkraftverk ikke blitt publisert i forkant av møtet i kommuneplanutvalget 06. juni 2024.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig anbefalt vedtatt av kommuneplanutvalget. Saken skal videre til behandling i kommunestyret 19. juni 2024. 

Til toppen