Vi trenger nye medlemmer til ungdomsrådet

Innhold

Er du mellom 14 og 18 år og vil bidra til at unges interesser blir hørt? Søk om plass i ungdomsrådet, da vel!

Ungdomsrådet skal sørge for at ungdommens stemme kommer frem i viktige saker som berører unge i Larvik. 

Rådet er ungdommens talerør overfor politikere og andre beslutningstakere, og skal gi råd til kommunen i store og små spørsmål.

– Kjempeviktig at ungdom blir hørt

Julia Oniszczuk har vært leder i ungdomsrådet i to år. Hun bestemte seg for å søke seg inn i rådet etter en anbefaling fra samfunnsfaglæreren hennes ved Thor Heyerdahl videregående skole, selv om hun på dette tidspunktet var uviten om hvordan politikk egentlig fungerte.

– Jeg tenkte at jeg ikke hadde noe å tape på å gjøre det, forteller Julia. 

Ungdomsrådet vekket interessen for politikk for Julia, som forteller at hun i dag har fått mye større kunnskap om hvordan samfunnet og lokalpolitikken i Larvik fungerer. Når hun får spørsmål om hun angrer på vervet er svaret veldig tydelig:

– Absolutt ikke! Jeg ser for meg å fortsette med politikk, antageligvis i Larvik.

Julia Oniszczuk (1)
Julia Oniszczuk har vært leder i ungdomsrådet i to år.

– Men hvorfor er ungdomsrådet så viktig da? 

– Det er rett og slett kjempeviktig at ungdom blir hørt i saker som angår ungdommen, sier Julia. 

Søknadsfrist fredag 9. juni

Nå trenger vi flere medlemmer til ungdomsrådet i Larvik! Registrer deg og svar på noen spørsmål i skjema under. Aktuelle medlemmer blir invitert til miniintervju 15. juni.

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet

– Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle til å søke, uansett kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn, forteller Ellen Hansen, som er sekretær i ungdomsrådet.

Fantastisk jobberfaring

Uansett om man ønsker å fortsette med politikk etter vervet i ungdomsrådet eller ikke, er det en god erfaring å ta med seg videre i livet. Her er lederen av ungdomsrådets tre gode grunner til å søke: 

  1. Det er fantastisk jobberfaring
  2. Du blir kjent med mange nye mennesker
  3. Kanskje finner du en interesse for politikk selv

Dette er ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Larvik har 11 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Det er sju rådsmøter i året, Møtene pleier å vare i ca. 3 timer. Du må også sette av tid til jobbe mellom møtene. Lønn for vervet er 800 kroner pr. rådsmøte.

Som medlem i ungdomsrådet i Larvik forventer vi at du

  • stiller opp på møtene, deltar aktivt, og søker om fravær hvis du ikke kan komme
  • møter forberedt, leser referat og sakspapirer, og har notert meningene dine på forhånd.
  • snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene
  • være aktiv i rådsmøtene og si din mening
  • blir med på for eksempel workshoper/arbeidsgrupper og andre aktiviteter i tillegg til møtene i ungdomsrådet
Til toppen