Vi trenger nye medlemmer til ungdomsrådet

Innhold

Er du mellom 14 og 18 år og vil bidra til at unges interesser blir hørt? Søk om plass i ungdomsrådet, da vel!

Ungdomsrådet skal sørge for at ungdommens stemme kommer frem i viktige saker som berører unge i Larvik. 

Rådet er ungdommens talerør overfor politikere og andre beslutningstakere, og skal gi råd til kommunen i store og små spørsmål.

Søknadsfrist søndag 9. juni

Nå trenger vi flere medlemmer til ungdomsrådet i Larvik! Registrer deg og svar på noen spørsmål i skjema under. Aktuelle medlemmer blir invitert til miniintervju i løpet av juni.

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet

Dette er ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Larvik har 11 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Det er sju rådsmøter i året, Møtene pleier å vare i ca. 3 timer. Du må også sette av tid til jobbe mellom møtene. Lønn for vervet er 800 kroner pr. rådsmøte.

Som medlem i ungdomsrådet i Larvik forventer vi at du

  • stiller opp på møtene, deltar aktivt, og søker om fravær hvis du ikke kan komme
  • møter forberedt, leser referat og sakspapirer, og har notert meningene dine på forhånd.
  • snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene
  • være aktiv i rådsmøtene og si din mening
  • blir med på for eksempel workshoper/arbeidsgrupper og andre aktiviteter i tillegg til møtene i ungdomsrådet
Til toppen