Til offentlig ettersyn - valg av meddommere og skjønnsmedlemmer

Innhold

Utvalg for valgsaker har lagt frem sin innstilling til liste over meddommere og skjønnsmedlemmer. Listen ligger nå ute til offentlig ettersyn i to uker, før kommunestyret gjør et endelig vedtak i sitt møte 15. mai 2024.

Det skal velges meddommere og foreslås skjønnsmedlemmer for perioden 2025-2028.

Listene finner du her eller i papirutgave i kommunens lokaler i Feyersgt. 7, Larvik.

Krav om fritak eller merknader til listene må være mottatt hos postmottak@larvik.kommune.no innen kommunestyrets behandling av listene 15. mai 2024.

Til toppen