Tidligstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvis du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Fra og med 10. august til og med 8. september kan du forhåndsstemme. Valgdagene er 10. og 11. september. Hvis du ikke kan avgi stemme i denne perioden, kan du tidligstemme.

Du må avtale tid for å avgi stemme i tidligstemmeperioden som er fra og med 3. juli til og med 9. august kl. 09.00-15.00.

Kontaktinformasjon til Servicetorget

Ta kontakt med Servicetorget for å avtale tid på telefon 33 17 10 10, via chat på larvik.kommune.no eller besøk Servicetorget i Feyers gate 7.

Selve tidligstemmegivningen kan kun gjøres hos Servicetorget i Feyers gate 7 i Larvik. Ha legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde klart når du kommer til oss.

Digitale valgkort

Et digitalt valgkort er et mer tilgjengelig valgkort for de aller fleste av oss. For alle med smarttelefon, betyr det at valgkortet alltid er med og ikke noe vi må huske på. Valgkortet når velgerne også direkte på den måten de er vant til å ta imot informasjon fra det offentlige.

Personer som ikke er aktive brukere av digital informasjon eller som har reservert seg mot dette, vil fortsatt få valgkortet tilsendt på papir.

Alle som har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i år, skal ha mottatt sitt valgkort til den ordinære forhåndsstemmegivningen som begynner torsdag 10. august.

Det er ikke et krav at du må ha med valgkortet for å kunne stemme, men det gjør det enklere for de som skal ta i mot stemmen din.

Til toppen