Veiledning før du søker

Innhold

Før du starter en byggesøknad kan du få hjelp av Servicetorget eller du kan avtale en forhåndskonferanse med byggesaksbehandler.

Servicetorget kan hjelpe

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler. Møtet gjelder for tiltak etter plan- og bygningsloven og avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Forhåndskonferanse kan kreves av søker selv eller av kommunen. På forhåndskonferansen vil det ikke bli tatt beslutninger som er rettslig bindende, og møtet må ikke forveksles med den ordinære saksbehandlingen som finner sted for en innsendt søknad.

Til toppen