Reguleringsplan

Innhold

En reguleringsplan er kommunens måte å styre utviklingen av et område på. Hvordan skal vi bo? Hvor skal vi ha parker og fritidsområder? Hvordan skal vi bevege oss rundt i byen? 

En reguleringsplan er en mer detaljert arealplan. Kort fortalt regulerer planen bruken av tomter og og bebyggelse i bestemte områder av kommunen.

Reguleringsplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i en kommune og inneholder plankart og bestemmelser. En reguleringsplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, for eksempel ved eventuell ekspropriasjon. Ekspropriasjon av eiendom innebærer at du som grunneier må gi fra deg hele eller deler av eiendommen din mot en erstatning. 

Plankart

Plankartet viser hvor boliger, veier, lekeplasser, skoler, og så videre skal ligge.

Bestemmelsene

Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares.

Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som for eksempel en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan få lov til å bygge.

To typer reguleringsplaner

Det kan utformes to typer reguleringsplaner områderegulering og detaljregulering.

Områderegulering

Områderegulering benyttes der det er behov for mer områdevise avklaringer av arealbruken. Områdereguleringer utarbeides normalt av kommunen.

Detaljregulering

Detaljregulering er planformen for mindre områder og gjennomføring av utbyggingsprosjekter og andre tiltak. Private aktørers forslagsrett er knyttet til detaljregulering.

Til toppen