Endring av reguleringsplan

Innhold

Hvordan søke om endring av en reguleringsplan?

En reguleringsplan er gyldig til den blir erstattet av en ny plan eller blir opphevet. Dersom du ønsker å endre en vedtatt reguleringsplan, må du søke om dette til kommunen.

Målgruppe

Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

Type endringer

Det finnes 3 ulike type endringer som behandles ulikt. Grensegangen mellom disse er et skjønnsspørsmål som vurderes og fastsettes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

Større endringer

Større endringer behandles som privat planforslag og skal sluttbehandles av kommunestyret.

Mindre endringer

Mindre endringer som er i samsvar med hovedtrekkene i reguleringsplanen, behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14 og skal behandles av planutvalget.

Liten endring

Administrativ endring behandles av rådmannen eller den rådmannen har gitt delegert myndighet.

Til toppen