Sammenslåing

Sammenslåing kan benyttes der flere matrikkelenheter (eiendommer/gbnr.) ønskes slått sammen til en matrikkelenhet.

Matrikkelenhetene som skal slås sammen må ha samme eier/eiere, og ha de samme økonomiske heftelsene eller være heftelsesfrie. Den sammenslåtte matrikkelenheten bør normalt bli ett sammenhengende areal.

Krav om sammenslåing gjøres på skjema fra Statens kartverk. Sammen med skjema skal det leveres situasjonskart som viser hvilke matrikkelenheter som ønskes sammenslått. Situasjonskart fås utlevert ved henvendelse til Servicetorget.

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Til toppen